Privacy-verklaring

GASSAN Diamonds Holding B.V. is de handelsnaam van de onderneming GASSAN Diamonds B.V. en haar dochterondernemingen Amsterdam Diamond Center B.V.(o.a. ook handelend onder de naam GASSAN Dam Square), GASSAN PC 84 B.V., GASSAN PC B.V., GASSAN Schiphol B.V. en GASSAN Watches B.V. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop GASSAN Diamonds Holding B.V.omgaat met persoonsgegevens die worden verzameld via de website gassan.com, via andere aan GASSAN Diamonds Holding B.V. gelieerde website (GASSANschiphol.nl) en via de winkels van GASSAN Diamonds Holding B.V..

1. CONTACTGEGEVENS

GASSAN Diamonds Holding B.V. is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van de gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. De contactgegevens van GASSAN Diamonds Holding B.V. zijn: GASSAN Diamonds B.V. Nieuwe Uilenburgerstraat 173 1011 LN Amsterdam Amsterdam Diamond Center B.V. Rokin 1 1012 KK Amsterdam GASSAN PC 84 B.V. Pieter Cornelisz. Hooftstraat 84 H1071 CB Amsterdam GASSAN PC B.V. Pieter Cornelisz. Hooftstraat 102 H 1071 CC Amsterdam GASSAN Schiphol B.V. Vertrekpassage 1 1118 AP Schiphol GASSAN Watches B.V. Nieuwe Uilenburgerstraat 173 1011 LN Amsterdam Bij vragen of klachten over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@GASSANdiamonds.nl of per post op Nieuwe Uilenburgerstraat 173, 1011LN Amsterdam o.v.v. ‘Privacyverklaring GASSAN’.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?

GASSAN Diamonds Holding B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de onderstaande manieren. 2.1.Aankopen en aftersales Als u een aankoop doet of heeft gedaan via de website van GASSAN Diamonds Holding B.V. of in één van de winkels van GASSAN Diamonds Holding B.V. , dan verwerkt GASSAN Diamonds Holding B.V. uw naam, uw contactgegevens, uw aankoopgegevens en betaalgegevens in het kader van de uitvoering van uw aankoop (met inbegrip van aftersales activiteiten(uitvoeren reparaties, garantieverplichtingen)) en de daaraan gerelateerde overeenkomst die u daarvoor met GASSAN Diamonds Holding B.V. sluit. Gedurende een aankoop kunt u ook uw afmetingen (vinger- of polsmaten) en interesses (in merken of events) vrijwillig kenbaar maken aan GASSAN Diamonds Holding B.V. GASSAN Diamonds Holding B.V. verwerkt deze gegevens vervolgens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door GASSAN Diamonds Holding B.V. daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden. GASSAN Diamonds Holding B.V. bewaart uw gegevens tot uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 2.2.Events Als u heeft aangeven geïnteresseerd te zijn in events van GASSAN Diamonds Holding B.V. , dan zal GASSAN Diamonds Holding B.V. bijhouden in welke events u geïnteresseerd bent, voor welke events u bent uitgenodigd en welke events u heeft bezocht. GASSAN Diamonds Holding B.V. verwerkt daarvoor uw naam en contactgegevens. Deze gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door GASSAN Diamonds Holding B.V. daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden. GASSAN Diamonds Holding B.V. bewaart uw gegevens tot uiterlijk één jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met GASSAN Diamonds Holding B.V. . 2.3.Contactformulier website Als u het contactformulier invult, dan verwerkt GASSAN Diamonds Holding B.V. uw naam, e-mailadres, onderwerp en bericht ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. GASSAN Diamonds Holding B.V. bewaart uw gegevens tot uiterlijk één jaar  nadat u voor het laatst contact heeft gehad met GASSAN Diamonds Holding B.V. . GASSAN Diamonds Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens die zij verkrijgt aan de hand van het contactformulier op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door GASSAN Diamonds Holding B.V. daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden. 2.4.Nieuwsbrieven Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van GASSAN Diamonds Holding B.V. , dan gebruikt GASSAN Diamonds Holding B.V. de door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt u vervolgens uit de verzendlijst van GASSAN Diamonds Holding B.V. verwijderd. GASSAN Diamonds Holding B.V. maakt in het kader van de nieuwsbrief gebruik van de diensten van MailChimp. De gegevens worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/).GASSAN Diamonds Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens die zij verkrijgt aan de hand van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door u via een link in de nieuwsbrief af te melden. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden. 2.5.Wifi-voorzieningen Als u gebruikmaakt van de wifi-voorzieningen die GASSAN Diamonds Holding B.V. aanbiedt in haar winkels, dan verwerkt GASSAN Diamonds Holding B.V. de volgende gegevens: - Naam. - E-mailadres. - Koppeling Facebook-account (indien u zich daarmee registreert voor toegang tot de wifi-voorzieningen van GASSAN Diamonds Holding B.V.). GASSAN Diamonds Holding B.V. verwerkt deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door GASSAN Diamonds Holding B.V. daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden. GASSAN Diamonds Holding B.V. bewaart uw gegevens uiterlijk zes maanden nadat GASSAN Diamonds Holding B.V. deze gegevens heeft verkregen. 2.6.Cookies Via haar websites verzamelt en verwerkt GASSAN Diamonds Holding B.V. verschillende persoonsgegevens met behulp van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de cookieverklaring van GASSAN Diamonds Holding B.V. op gassan.com.

3. WAARVOOR GEBRUIKT GASSAN UW PERSOONSGEGEVENS?

GASSAN Diamonds Holding B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden): - het verrichten van leveringen van producten en diensten aan klanten, inclusief het verrichten van aftersales (service verlenen, reparaties, onderhoud en feedback ontvangen)  en het onderhouden van contact. - het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie, onder meer over aanbiedingen en events (al dan niet gebaseerd op uw interesses), en voor marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten (over nieuws, nieuwe collecties, events en speciale acties van GASSAN Diamonds Holding B.V.). - het aanbieden van wifi-voorzieningen in winkels (inclusief het waarborgen van de beveiliging en intregriteit van het aangeboden wifi-netwerk en tegengaan van fraude )

4. DELEN VAN GEGEVENS

GASSAN Diamonds Holding B.V. zal uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen: - Hostingprovider; - Betaalprovider; - Bezorgdiensten; -Provider chatfunctie Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

5. PRIVACYRECHTEN

GASSAN Diamonds Holding B.V. is zich ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens: - het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot GASSAN Diamonds Holding B.V. te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. - het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn. - het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. - het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden. - het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. - het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Voor de uitoefening van uw rechten kunt u per e-mail contact met ons opnemen op info@GASSANdiamonds.nl of per post op Nieuwe Uijlenburgerstraat 173, 1011LN Amsterdam o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’. Voor verificatiedoeleinden kan om aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit te vast te stellen. GASSAN Diamonds Holding B.V. streeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Bij de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en  profilering.

7. WIJZINGEN MET BETREKKING TOT DEZE PRIVACYVERKLARING

GASSAN Diamonds Holding B.V. houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens zijn gewijzigd. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen kennis te nemen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 24-05-2018.

Made with care in Amsterdam
Choices by DL gebruikt standaard cookies zodat de website goed functioneert. Door middel van persoonlijke cookies zorgen we er onder andere voor dat alleen relevante advertenties u bereiken. Aan de hand van analytische cookies krijgen we meer inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe effectief onze marketing is.